Пандемията отваря нови икономически възможности за Централна и Източна Европа

Пандемията отваря нови икономически възможности за Централна и Източна Европа

Страните от Централна и Източна Европа повишават привлекателността си като локации за преместване на производствени мощности. Това сочи анализ на Кофас, изхождащ от факта, че пандемията от COVID-19 е засегнала множество компании в Китай, които временно са преустановили производството, а това от своя страна се е отразило и върху доставките на стоки.

Освен това, регионът, в който е и България, се ползва и от редица други предимства при решенията къде глобалните компании да преместят производството си. Това са конкурентните разходи за труд, членството на повечето страни в региона в ЕС, стратегическото географско положение (в близост до Западна Европа), относително добрата инфраструктура и привлекателният бизнес климат, което поставя доста перспективни възможности пред държавите в Централна и Източна Европа, от които те могат да се възползват в настоящата ситуация.

В класацията за глобална конкурентоспособност на Световния икономически форум, България се нарежда на 49-то място в глобален мащаб и на 9-то в ЦИЕ,  последвана от Румъния, Хърватска и Сърбия. Разходите за труд в страните от региона определено са по-ниски от тези в Западна Европа, като съвсем очаквано производителността се повишава благодарение на непрекъснатата автоматизация и роботизация.

По думите на Пламен Димитров, управител на Кофас България, страните в региона вече са привлекли инвестиции в сферата на автомобилостроенето, електрооборудването, металургията и други.

„Освен това в момента има добра възможност за аутсорсинг на услуги благодарение на дигитализацията и подготвените кадри в ИТ сферата. В България разходите за труд са най-ниски в региона, което е безспорно предимство – въпреки че и производителността на труда не е особено висока. Така страната ни има възможност да стане доста привлекателна опция за производителите по света“, коментира още Димитров.