През 2020-та българите са пестили повече от здраве, отколкото от заведения

През 2020-та българите са пестили повече от здраве, отколкото от заведения

През 2020 г. разходите за потребление на домакинствата в ЕС са намалели с безпрецедентните 8% в сравнение с 2019 г. Всички държави-членки на регистрират намаление на потребителските разходи на домакинствата, сочатданни на Евростат.

Това е най-голямото годишно намаление, регистрирано от началото на обработване на данни и се дължи на ефектите от пандемията COVID-19. Мерките за социално дистанциране, правителствените ограничения, наложени върху движението на хора, и намалелите икономически дейности засегнаха сериозно потреблението на домакинствата.

Най-голямото намаление е регистрирано в Малта (около -22%), следвана от Хърватия, Испания и Гърция (всички около -16%).

От друга страна, най-малък спад е регистриран в Словакия и Дания (и двете около -2%), следвани от Литва и Полша (и двете около -3%).

Намалението на разходите за българските домакиства е около -5%. От тях най-големи икономии (20.7%) са направени от храна и безалкохолни напитки, следват битовите консумативи – вода, отопление и пр. (20%). Намалението на разходите за транспорт са 11.7% от общата икономия на средства, за отдих и култура 7.5%.

Прави впечатление, че българите са пестили повече от здраве – 7.2% от общите икономии, отколкото от посещение на ресторанти и хотели 4.9%. За ЕС стойностите са обратни – 6% ресторанти, 4.6 на сто здраве.

Най-малки са икономиите за образование – 1,3%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"