fbpx

След силната 2022-ра, България е с най-голям спад на индустрията в ЕС

През юли 2023 г. сезонно коригираното промишлено производство е намаляло с 1,1% както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходния месец юни, сочат данните на Евростат.

На годишна база през юли индустриалното производство намалява с 2,2% в еврозоната и с 2,4% в ЕС.

Спрямо юли предходната година България (-11,5%) е с най-голям спад в индустрията сред страните от ЕС. Следват Естония (-9,5%) и Латвия (-8,6%). Увеличения се наблюдават в Дания (+5,7%), Франция (+2,8%) и Малта (+2,3%).

Тези резултати се дължат и на високата база, тъй като през 2022 година страната ни постигна един от най-големите ръстове на промишленото производство в съюза.

Спрямо предходния юни България също отчита спад от 1,2, но е далеч от страните с най-голямо отстъпление – Дания (-9,1%), Ирландия (-6,6%) и Литва (-4,4%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Швеция (+5,1%), Малта (+3,4%) и Унгария (+2,9%).

На месечна база в ЕС производството на капиталови стоки е намаляло с 2,4%, на дълготрайни потребителски стоки с 1,9% и на недълготрайни потребителски стоки с 0,8%, докато производството на междинни стоки е нараснало с 0,1%, а на енергия с 1,5%.

Спрямо година по-рано производството на енергия е намаляло със 7,4%, на дълготрайни потребителски стоки със 7,3% и на междинни стоки с 5,5%, докато производството на недълготрайни потребителски стоки е нараснало с 0,5%, а на капиталови стоки с 1,0%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"