fbpx

Служебната власт предложи обречени данъчни и фискални промени

Късно в петък финансовото министерство публикува за обществено обсъждане анонсирания от министър Велкова проект на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Припомняме, в сряда неочаквано министърът даде пресконференция, на която обяви апокалиптичен финансов сценарий за България, ако не се вземат съответни фискални решения.

Част от коментарите й бяха остро критикувани от БНБ и редица икономисти, а двете водещи политически сили ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ заявиха, че нямат намерение да подкрепят в следващия парламент идеите на служебния кабинет, които ще залегнат освен в настоящия проект на МФ, но в готвения от кабинета на президента Румен Радев закъснял проект за държавен бюджет.

Становищата на ПП и ГЕРБ на практика обричат авансово готвените проекто закони от МФ и служебния кабинет.

Както бе анонсирано, ведомството на Велкова предлага редица данъчни промени, сред които отпадане на временното действия за нулев ДДС за всички, с изключение на доставките на книги и периодични печатни произведения на физически носители или извършвана по електронен път и доставките на храни, пелени и хигиенни артикули, подходящи за бебета или за малки деца.

Иска се още – с цел ограничаване на дела на сивата икономика – нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5 000 лв. Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв. и на стойност под 5000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5000 лв. Мярката, изтъкват от МФ, ще стимулира текущото отразяване на паричните потоци чрез първични счетоводни документи и ще способства за минимизиране на разплащанията в брой по сделки между лицата, участници в стопанския оборот. Предлага се и изплащането на трудовите възнаграждения в размери над прага от 5 000 лв. да се включи в режима на Закона, тъй като понастоящем изплащането на трудови възнаграждения е изключено от обхвата му.

В промените присъства и обявената от министър Велкова мярка за облагане на свръхпечалбата на българските предприятия – ход, остро критикуват от водещи наши икономисти.

За тази цел в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда нов налог – еднократно заплащане на солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

Такава вноска ще внасят всички фирми и еднолични търговци, генерирали свръхпечалби. Формулата е доста сложна – предлага се основата за определяне на солидарната вноска да бъде разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност, увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 години.

Предлага се солидарната вноска да бъде в размер на 33 на сто от основата и периодът за облагане да бъде от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

В прессъобщението за предлаганите промени се изтъква, че за периода 2020-2022 г. държавата е предоставила 11,2 млрд. лева под формата на помощи, компенсации и намалени данъчни ставки – от тях помощи и компенсации на бизнеса, свързани с пандемията COVID-19,  енергийната криза и военните действия в Украйна общо в размер на 10,3 млрд. лв., и 908,7 млн. лв. загуба за бюджета вследствие на намалени ДДС ставки, освобождавания от облагане с акциз.

Декларираните данъчни печалби от дружествата и облагаеми доходи от стопанска дейност като едноличен търговец значително нарастват за 2021 и 2022 години, като печалбите и доходите за 2022 г. бележат ръст от около 100% в сравнение с печалбите за 2018 г. и 2019 г. По данни на Националния статистически институт, разпределените печалби под формата на дивиденти са 21,5 млрд. лв. за 2020 г. и 22,4 млрд. лв. за 2021 г. Също така по данни на НСИ се наблюдава значителен ръст на наличностите по депозити в банките. Финансовата подкрепа от страна на държавата във връзка с възникналите здравна и енергийна криза и военните действия в Украйна е била навременна и достатъчна, като е запазила не само съществуващия бизнес, но е осигурила условия за неговото развитие и за генериране на печалби.

С измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове се предлага течностите за електронни цигари, несъдържащи никотин, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, да се включат в обхвата на акцизните стоки и за тях да се прилагат правилата за тютюневите изделия.

Предлагат се и мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Въвежда се задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона.

Предложенията включват и отмяна на въведените краткосрочни антиинфлационни мерки за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия, нулевата акцизна ставка върху моторните горива за LPG и за природния газ и нулевата акцизна ставка за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници.

По повод на тези идеи, от бранша изчислиха, че те ще доведат до рязко поскъпване на метана.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"