Заради отказ на участници БДЖ спря процедурата за доставка на 16 мотриси

Заради отказ на участници БДЖ спря процедурата за доставка на 16 мотриси

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е прекратило процедурата по Закона за обществените поръчки за доставката на 16 нови електрически мотрисни влака, съобщават от дружеството.

Причината е неявяване на двама от тримата участници за провеждане на преговори.

Припомняме, кандидатите за доставка на мотрисите бяха Консорциум ДЗЗД „СТБ Трейнс”, в който влизат Сименс Мобилити Австрия Гмбх и Сименс Мобилити ЕООД/. Заявление е представил също Аlstom Ferroviaria S.p.A, както и  Обединение „Консорциум ЩАДЛЕР” с членове Stadler Polska Sp.z o.o, Stadler Bussnang AG, Stadler Service AG.

От БДЖ обясняват, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка, която бе 246 787 878, 93 лв. без ДДС.

Изтъква се още, че избраният критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”, както и това, че на пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители.

Всичко това води до положение, при което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция, заявяват от БДЖ.

Уточнява се, че съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"