Румънци и българи в ЕС най-рядко търсят онлайн здравна информация

Румънци и българи в ЕС най-рядко търсят онлайн здравна информация

Eдин на всеки двама граждани на ЕС (55%) на възраст 16-74 години e потърсил онлайн здравна информация, свързана с наранявания, заболявания, хранене, подобряване на здравето или подобно. Това е с два процентни пункта по-високо от предходната година (53%) и с 21 п.п. спрямо 2010 г. (34%).

Данните са част от проучването на Евростат за 2020 година относно използването на ИКТ в домакинствата и от отделни лица.

Онлайн здравната информация е най-популярна във Финландия и Холандия, а най-малко в Румъния и България.

Делът на хората, търсещи здравна информация онлайн за лични цели, варира в различните държави-членки на ЕС. През 2020 г. най-висок дял е регистриран във Финландия, където 77% от хората на възраст 16-74 години търсят онлайн теми, свързани със здравето, следвани от Холандия (76%), Дания (72% ) и Германия (70%).

За разлика от тях, най-ниски дялове са наблюдавани в Румъния (28%), България (29%), Италия (35%; данни за 2019 г.) и Полша (43%).

През последното десетилетие делът на лицата, търсещи здравна информация онлайн, се е увеличил в голяма част от държавите-членки на ЕС. Най-голям ръст е регистриран в Чехия (+41 п.п.) и Кипър (+40 п.п.), следвани от Испания (+34 п.п.), Ирландия и Хърватия (и двете + 33 п.п.).

Ръстът на България е 16 п.п.

От проучването става ясно, че 20% от гражданите на ЕС са уговорили среща с практикуващ лекар по интернет. По-малко (13%) са имали достъп до други здравни услуги чрез уебсайт или приложение, вместо да посещават лично болница или лекар, докато 11% от гражданите са имали достъп до личните си здравни досиета онлайн.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"