Deja-vu от 1970-та

Deja-vu от 1970-та

Макар да е трудно да влезем в ритъма на премиера Борисов от последните дни, ще се опитаме да го подкрепим с големи дози оптимизъм и мащабност от 1970 година.

Публикация на в-к „Икономически живот“ съобщава, че със Закона за единния план на България през 1970-та се определя лимит за капитални вложения в размер на 3.145 млрд. лева. От тях за строително-монтажни работи се определят 1.55 млрд. лева.

Преминаваме към любимата тема енергетика и цитираме, затаявайки дъх за последното изречение: