Изчезването на некооперираните трудещи се у нас между 1956 и 65-та

Изчезването на некооперираните трудещи се у нас между 1956 и 65-та

Продължаваме да „четем“ цифри от средата на миналия век. В един от броевете си през 1968 година в-к „Икономически живот“ публикува на първа страница диаграма на класовата структура на българското общество през 1965, сравнена с 1956 година. Данните са според преброяванията.

Цифрите са напълно ясни и категорични. Основен извод: класовата структура на България в онези години може да се опише лаконично – много работници и кооперирани селяни, малко служители.

Обръщаме внимание – селяните биват два вида – кооперирани и некооперирани, като последните бързо изчезват. С този факт може да се свържат и част от данните, посочени в диаграмата – стопяването на категорията „други обществени групи“ (където най-вероятно са и некооперираните селяни, занаятчии и прочие). Ако през 56-та тези обществени групи са били 19,1 процента от трудещите се у нас, то през 1965 те са нищожните 1,6 на сто.

Вярно, че населението на страната ни се е увеличило с почти 600 хиляди души за този период, но и така „другите обществени групи“ вече почти не съществуват.