fbpx

Как е започнал решителният преход към интензивен път на развитие у нас

Това безкомпромисно чело на в-к „Икономически живот“ е в броя от 22 ноември 1966 година. „Решенията – в дела!“ на фон, който не се нуждае от коментар и представя всички важни компоненти от онези години – строежи, заводи, трудещи се.

Уводната статия дава яснота какви решения трябва да бъдат превърнати в дела. Основната задача е до 1970 година да се постигнат ускорени темпове в развитието на общественото производство, за да се осигури по-висок икономически растеж и по-високо жизнено равнище.

В цифри това означава – в края на петата петилетка, сиреч 1970-та, страната ни да има 50 на сто по-голям национален доход, сравнено с 1965 година. Общата промишлена продукция да се увеличи със 70 %, а селскостопанската с 30. Реалните доходи на населението трябва да нараснат с повече от 30 процента.

Следващият ключов абзац от уводната статия пускаме „на живо“:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"