България и Естония с най-нисък дълг/БВП в ЕС

България и Естония с най-нисък дълг/БВП в ЕС

В края на третото тримесечие на 2022 година България (23,1%) и Естония (15,8%) са с най-нисък държавен дълг в ЕС спрямо БВП, сочат данни на Евростат.

Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на третото тримесечие на 2022 г. са регистрирани в Гърция (178,2%), Италия (147,3%), Португалия (120,1%), Испания (115,6%), Франция (113,4%) и Белгия (106,3%).

В същото време България (+1,9 процентни пункта – п.п.), Чехия (+1,7 п.п.), Франция (+0,3 п.п.) и Швеция (+0,2 п.п.) са четирите страни от съюза, които в сравнение с второто тримесечие на 2022 година регистрират увеличение на съотношението дълг/БВП през Q3.

Най-голямото намаление е регистрирано в Гърция (-5,3 процентни пункта), Кипър (-3,8 процентни пункта), Португалия (-3,3 процентни пункта), Италия (-3,0 процентни пункта) и Хърватия (-2,8 процентни пункта).

В края на третото тримесечие на 2022 г. съотношението брутен държавен дълг към БВП в ЕС намалява от 86,4% през Q2 до 85,1%. Както за еврозоната (EA19), така и за ЕС намалението на съотношението държавен дълг към БВП се дължи на увеличение на БВП, което превишава увеличението на държавния дълг в абсолютно изражение. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. съотношението държавен дълг към БВП също намалява както в еврозоната (от 97,3% на 93,0%), така и в ЕС (от 89,7% на 85,1%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"