Брюксел започва разговорите за промени в пазара на ток в ЕС

Брюксел започва разговорите за промени в пазара на ток в ЕС

Европейската комисия започва публичните консултации относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз. Целта е да се защитят по-добре потребителите от прекомерна нестабилност на цените, да подкрепи достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и да направи пазара по-устойчив.

Настоящата система осигурява ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години, позволявайки на ЕС да извлече икономически ползи от единния енергиен пазар, като гарантира сигурност на доставките и стимулира процеса на декарбонизация.

Системата обаче демонстрира и някои недостатъци, изтъкват от ЕК. В настоящата криза на високи и нестабилни цени на електроенергията икономическата тежест е прехвърлена върху крайните потребители. Следователно е необходима реформа, за да се предпазят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се увеличи устойчивостта и да се ускори преходът, заложен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

От решаващо значение е всички европейци, от големите промишлени потребители до малките и средни предприятия и домакинствата, да се възползват от растежа и ниските оперативни разходи на възобновяемите енергийни източници. Гарантирането на директен достъп до достъпна чиста енергия за всички потребители ще изисква пазарни инструменти за постигане на по-стабилни цени и договори, основани на реалните разходи за производство на енергия.

Очаква се стартиралите днес консултации да подпомогнат работата на Комисията по законодателно предложение, което трябва да бъде представено през първото тримесечие на тази година. Консултациите ще продължи до 13 февруари и ще се фокусира върху четири основни области:

  • Намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на изкопаемите горива и насърчаване на внедряването на възобновяеми енергийни източници;
  • Подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и да се използват пълноценно алтернативите на газа, като съхранение и отговор на търсенето;
  • Подобряване на защитата и овластяването на потребителите;
  • Подобряване на прозрачността, наблюдението и почтеността на пазара.

Обръщайки внимание на факта, че от лятото на 2021 г. цените на енергията претърпяха безпрецедентни скокове и нестабилност и оказаха сериозно въздействие върху домакинствата и икономиката на ЕС, комисията припомня, че страните от съюза са приели предложението й за смекчаване на ефекта от тази пазарна динамика и са се споразумели за широк набор от спешни мерки за справяне с високите цени на енергията, като същевременно се гарантира сигурност на доставките.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"