fbpx

България със скромен ръст на вноса на лекарства и с нулев при износа

Данните на Евростат сочат, че през 2020 г. износът и вносът на лекарствени и фармацевтични продукти са се увеличили (сините точки в инфографиката) в по-голямата част от държавите-членки на ЕС. Това се случва на фона на общ спад в търговията (оранжеви точки) след ограничителните мерки, предприети в отговор на COVID -19 огнище.

Словения отчита най-голямо увеличение на вноса на лекарствени продукти (+ 31%) и второто по големина нарастване на износа (+ 42%). Гърция регистрира най-голям ръст на износа на лекарствени продукти (+ 48%).

България е сред последните страни на ЕС по ръст на вноса на лекарствени и фармацевтични продукти (около 4%), като зад нас са балтийските републики, Нидерландия, Австрия и Италия.

При износа три страни от ЕС са със спад, а България е единствената с нулев ръст.

Основната дестинация на износа на лекарствени и фармацевтични продукти извън ЕС е САЩ (34% от износа на тези продукти в ЕС), следвана от Швейцария (12%), Обединеното кралство (8%) и Китай ( 6%).

Вносът на лекарствени и фармацевтични продукти в ЕС идва предимно от Швейцария (35% от вноса на тези продукти в ЕС) и САЩ (28%), следвано от Обединеното кралство (12%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"