fbpx

Слаб януари за търговията ни с трети страни

През периода януари – февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 051.4 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Либия и Руската федерация, които формират 60.3% от износа за трети страни.

От данните на НСИ става ясно, че проблемът е в месец януари, тъй като за февруари износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 673.4 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – февруари 2021 г. намалява с 9.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 867.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна (табл. 3 от приложението).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816.0 млн. лева. През февруари 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 320.7 млн. лева.

При търговията с Европейския съюз картината е малко по-различна. През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3 306.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71.9% от износа за държавите – членки на ЕС.

Вносът от ЕС през януари леко спада с 0.5% спрямо същия месец на 2020 година и е на стойност 3 083.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия (табл. 3 от приложението).

Външнотърговското салдо на България с ЕС през януари 2021 г. е положително и е на стойност 223.0 млн. лева.

Заради лошите данни при търговията с трети страни обаче общото външнотърговско салдо за периода е отрицателно и е на стойност 702.1 млн. лева.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"