fbpx

Силен спад на търговията в ЕС през 2020-та

През 2020 г. търговията на Европейския съюз e силно засегната от пандемията на коронавируса, като се наблюдават значителни спадове както за износ (-9,4%), така и за внос (-11,6%) в сравнение с 2019 г.

Делът на потоците в рамките на ЕС и извън ЕС в общата търговия със стоки варира значително в държавите-членки на ЕС, отразявайки до известна степен историческите връзки и географското местоположение, коментират от Евростат.

Сред държавите-членки на ЕС най-високият дял на търговията в рамките на ЕС през 2020 г. както за внос, така и за износ е регистриран в Люксембург. За разлика от тях Ирландия е държавата в ЕС с най-голям дял на търговия както за внос, така и за износ с трети страни, което не е изненадващо, тъй като първият й търговски партньор е Обединеното кралство.

През 2020 г. Холандия е входната точка на ЕС, внасяйки голям дял от стоки от трети страни. За разлика от тях Кипър внася голям дял от стоки от държавите-членки на ЕС, докато най-големият дял на износа е извън ЕС.

Статистиката сочи, че първите пет най-сериозни търговски партньора на България при вноса на стоки са Германия, Румъния, Италия, Турция и Русия, докато изнасяме най-много отново за Германия, Румъния и Италия, но на четвърто място е Гърция, а пета е Турция.

Съвсем различна е общата картина за ЕС. Страните от съюза изнасят най-много за Китай, САЩ и Обединеното кралство, вносът е предимно от същите държавни, но в променен ред – САЩ, Обединеното кралство и Китай.

През 2020 г. балансът на търговията със стоки в ЕС е положителен от 217 млрд. евро. Разглеждайки тенденцията във времето, след регистриране на малък дефицит през 2011 г., търговският баланс на ЕС впоследствие отчита непрекъснат излишък, достигайки връх от 264 млрд. евро през 2016 г. Излишъкът намалява през 2017 и 2018 г., след което отново се увеличава през 2019 и 2020 г.

Разглеждайки последното десетилетие, темпът на растеж на износа, след като отчете особено високи стойности (12% през 2011 г. и 9% през 2012 г.), остана положителен до 2019 г., преди рязко да намалее през 2020 г. Темпът на растеж на вноса достигна своя връх през 2011 г. (12%), последвано от малки колебания между 2012 и 2015 г., преди да нарасне значително през 2017 и 2018 г. и да затвори десетилетието с рязък спад през 2020 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"