Българите отделят за комуникации най-голям дял от общите си разходи в ЕС

Българите отделят за комуникации най-голям дял от общите си разходи в ЕС

България оглави класация на Евростат, като страната в ЕС, чиито домакинства харчат за комуникации най-голям дял от общите си разходи – 4,7%, при средни стойности в ЕС от 2,4 на сто. Най-малко пък харчат в Люксембург – 1,3%.

Иначе Евростат обобщава, че през 2019 г. домакинствата в ЕС са похарчили 175 милиарда евро (еквивалентно на 1,3% от БВП на ЕС) за „комуникации“ като пощенски услуги, телефонно и телефакс оборудване и услуги.

От всички основни елементи на разходите на домакинствата, разходите за комуникации отбелязаха най-значителния спад през последното десетилетие в ЕС. Той е от 3,0% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. до 2,4% през 2019 г. (или -0,6 процентни пункта (пп).

Между 2009 и 2019 г. делът на общите разходи на домакинствата за комуникации намалява в огромното мнозинство от държавите-членки на ЕС. Най-големият спад е регистриран в Естония (от 4.0% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. до 2.3% през 2019 г., -1.7 п.п.). Следва Холандия (-1,1 п.п.), Франция (-1,0 п.п.), Ирландия и Полша (и двете -0,9 п.п.).

В същото време разходите на домакинствата за комуникации са се увеличили в три държави-членки на ЕС: Румъния (от 2,3% през 2009 г. на 3,4% през 2019 г., +1,1 п.п.), Хърватия (+0,3 п.п.) и Швеция (+0,2 п.п.).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"