КЕВР утвърди новите цени на водата, поскъпването в София най-голямо

КЕВР утвърди новите цени на водата, поскъпването в София най-голямо

Официално цената на водата скача от 1 януари в ВиК дружества в страната, в 16 намалява, има и ВиК дружества без промяна. Това съобщи КЕВР на своя сайт.

Най-значително цените се повишават в София и Разград  – с около 6 %.

Комисията изтъква, че с настоящото си решение дава мотивиран отговор по всички постъпили писмени становища от страна на участниците в общественото обсъждане. 

Обяснява се и че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества.

От КЕВР припомнят, че са нормативно задължени да актуализират утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само на инфлационния индекс за периода от приемането на бизнес плановете.

Става ясно, че през настоящата година Комисията е извършила цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"