Бавария спешно иска от нас предложения за общи водородни проекти

Бавария спешно иска от нас предложения за общи водородни проекти

В Министерството на икономиката е получено писмо от Германо-Българската индустриално-търговска камара в България с отправено предложение за двустранни проекти между България и Свободна държава Бавария в областта на водорода.

От Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката информират, че България е определена като възможна приоритетна държава за международно сътрудничество в областта на водорода.

Инициирането на конкретни проекти е следващата стъпка в интернационализацията на баварската водородна стратегия, се посочва в документа.

За целта от камарата се обръщат към икономическото ни ведомство с молба до 25 ноември да бъдат предоставени предложения за двустранни проекти между България и Бавария, респективно между български и баварски партньори. Изтъква се, че срокът е поставен от германската страна.

Предложенията ще бъдат обсъдени първоначално в Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и впоследствие ще бъдат съгласувани с германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката, става ясно още от писмото.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"