Без запор пенсиите до 650 лева

Без запор пенсиите до 650 лева

Пенсиите в размер до 650 лв. няма да бъдат запорирани от 1 януари 2021 г., заради промяната в размера на минималната работна заплата от 610 на 650 лева, съобщават от НОИ.

Припомнят, че съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, тоест от пенсиите под този размер не могат да се правят удръжки. Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането им, също се определят в зависимост от размера на минималната работна заплата за страната. Посочените ограничения не се прилагат за задължения за издръжка.

От НОИ информират, че пенсионерите, попадащи в тази група, ще получат пенсиите си след 7.01.2021 г. в зависимост от начина на изплащането им – с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с допълнителен превод по личната платежна сметка, ако се изплащат чрез банка/доставчик на платежни услуги.

Изплащането на пенсиите за месец януари 2021 г. е в определения съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж времеви период – ще започне на 7 януари (четвъртък) и ще приключи на 20 януари (сряда).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"