България сред първите 10 в ЕС по дял на използваните ВЕИ от общото потребление

България сред първите 10 в ЕС по дял на използваните ВЕИ от общото потребление

България е в топ 10 (9 позиция) в ЕС по дял на използваната енергия от възобновяеми източници от общото си потребление в бита и промишлеността.

При 22,1% средно за съюза за 2019 година (почти двойно нарастване, от 11,7% през 2004 г.), страната ни е с 35,5 на сто дял на използваната възобновяема енергия, сочат данните на Евростат.

Първа е Швеция (66,1%), следвана от Латвия (57,8%), Финландия (57,5%) и Естония (52,3%).

В долната част на скалата с под 10% са Ирландия (6,3%), Холандия (7,1%), Белгия (8,3%) и Люксембург (8,7%).

Исландия регистрира изключително висок дял на енергия от възобновяеми източници (79,4%).

Двадесет държави-членки на ЕС са регистрираха увеличение спрямо 2018 година, като най-голямо е в Словакия (от 10,6% на 19,7%), Финландия (от 54,6% на 57,5%) и Дания (от 45,5% на 48,0%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"