Евробанката за развитие помага на Казахстан за зелен преход до 2060-та

Евробанката за развитие помага на Казахстан за зелен преход до 2060-та

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Казахстан са постигнали съгласие да разработят и осъществят дългосрочна стратегия за сътрудничество, целяща постигане на въглеродна неутралност на енергийния сектор на страната до 2060 година.

Пътната карта за стратегията за декарбонизация е била подписана от Министъра на енергетиката на Казахстан – Нурлан Ногаев и от президента на ЕБВР – Одил Рено–Бассо по време на нейното първо посещение в най-голямата държава в Средна Азия, съобщава Blacksea-caspia.

ЕБВР и Казахстан ще си сътрудничат, освен във всички други области, визирани в споразумението, но и в развитието на производството на енергия от възобновяеми източници и на пазара на въглеродни емисии, в усъвършенствуването на електроразпределителните мрежи и при изваждането от експлоатация на старите мощности от топлоенергетиката.

Банката се ангажира да финансира проекти в областта на възобновяемата енергия, които да се прилагат чрез тръжни механизми, за да се насърчава конкурентното ценообразуване и да се насърчават инвестициите в производството на електроенергия от ВЕИ.

ЕБВР остава ангажиран поддръжник на усилията на Казахстан в областта на възобновяемата енергия с 14 проекта на обща стойност 535 милиона долара финансирани към момента. Отделно, през 2020 година, въпреки ефекта от пандемията COVID-19 върху икономиката, ЕБВР е отпуснала 53 милиона долара за изграждането на 100 мегаватов вятърен парк до град Жанатас и на 76 мегаватов соларен парк в региона на Караганда.

До момента ЕБВР е инвестирала повече от 8,13 милиарда евро в икономиката на Казахстан в рамките на 280 проекта. Подкрепата за малкия бизнес е особено важна и е в пълно съответствие със стратегията на банката за Казахстан.

Междувременно стана ясно, че е завършило строителството на слънчева електростанция с мощност 10 мегавата (MW) в Къзълординска област.

Проектът е осъществен от дружеството с ограничена отговорност ТОО „Хек-Кт”, дъщерно предприятие на руската компания „Хевел”.

На слънчевата електрическа централа са монтирани високо ефективни слънчеви модули със система за следене на слънцето. Въпросната система позволява да се повиши производството на електроенергия средно между 20 и 25 процента в сравнение със статичния метод за разполагане на фотоелектрическата система.

Очаква се сумарната мощност на централите на ГК „Хевел” в южен Казахстан да достигне 248 MW.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"