fbpx

Частният сектор изпревари общия ръст на средната заплата

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0% спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 32.7%, и  „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година, сочат данните на НСИ.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари – 1 545 лв., и за март – 1 668 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплатаe 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ – с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4%, и „Държавно управление“ – с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 060 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 540 лева;
  • „Професионални дейности и научни изследвания“ – 2 264 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 964 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 005 лева;
  • „Други дейности“ – 1 088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния – с 11.6%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"