Износът ни със спад от близо 8%

Износът ни със спад от близо 8%

Със 7.8% по-малко стоки сме изнесли за ЕС и трети страни за периода януари – ноември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019. Стойността на износа е 50 011.9 млн. лв., сочат данните на НСИ.

През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 847.4 млн. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на предходната година.

Износ 2019-2020

При износа на стоки от България за ЕС най-голям ръсте отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (37.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.1%).

През периода януари – ноември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484.0 млн. лв., или с 9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

Внос 2019-2020

През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 677.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – ноември 2020 г. и е на стойност 4 472.1 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

През ноември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 829.6 млн. лева.