Онлайн система следи как регионите във Франция изпълняват климатичните цели

Онлайн система следи как регионите във Франция изпълняват климатичните цели

Мрежата за действие относно климата във Франция стартира своя система за наблюдение. Тя е фокусирана върху регионалните климатично-енергийни цели, инструмент, който дава възможност да се визуализира напредъкът на всеки френски регион по отношение на енергийния и климатичния преход.

На уебсайта си всеки регион представя напредъка си с помощта на три основни показателя: емисии на парникови газове (ПГ), потребление на енергия от крайния потребител и производство на възобновяема енергия във всеки регион. Графиките показват докъде е стигнал всеки регион при постигането на своите енергийни и климатични цели.

За всеки показател резултатите са разделени на сектори. Например регионът Ил дьо Франс в момента е с 1,6% над целта, която си е поставил през 2017 г. по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове.

По-специално регионът изостава в транспортния (с излишни емисии на парникови газове общо 5,5%) и третичния сектор (+ 10,9%), но значително е намалил своите емисии на парникови газове в индустрията (-18,3% в сравнение с целта) и селското стопанство ( -5,5%).

Следователно уебсайтът дава възможност да се прави разлика между секторите, изискващи по-големи усилия, и тези, които отговарят на целите, определени от всеки регион.

Системата събира данните си от регионалните обсерватории за енергиен климат във всички френски региони.

„Целта обаче не е да се сравняват различните региони“, обяснява Зоуи Лавокат, мениджър за климата на мрежата за климатични действия във Франция. „Освен това не става въпрос да се установи дали различните планове за енергиен преход са съвместими с националните цели“, добавя тя.

Според Адриен Джейкъб, ръководител на проекти в negaWatt, асоциация, ангажирана с енергийната ефективност и развитието на възобновяемите източници, „всеки регион има много специфичен социално-икономически контекст и потенциал за възобновяема енергия“.

Следователно би било много сложно да се искат еднакви усилия от всеки регион или да се сравняват различните постижения на всеки един от тях.

Ерве Льофевр, ръководител на отдела за нисковъглеродни траектории на развитие към Агенцията за екологичен преход (ADEME), който подкрепи създаването на системата, подчертава, че „регионите играят централна роля в управлението на енергийния и климатичния преход“. Сайтът, добавя той, ще бъде важен инструмент за подпомагане на всички играчи участници в този преход на френските територии.“

Изследването на напредъка по сектори въз основа на независими данни трябва да улесни тези сектори да идентифицират къде се намира техният регион на прехода и да адаптират изцяло действията си към специфичните си проблеми.