По домакински разходи България и Румъния с най-добро възстановяване след пандемията

По домакински разходи България и Румъния с най-добро възстановяване след пандемията

През 2021 г. разходите за потребление на домакинствата в ЕС са се увеличили с 4,2% в сравнение с 2020 г., но все още са с 4,1% по-ниски в сравнение с 2019 г., сочат данни на Евростат.

Всички държави-членки на ЕС са отбелязали увеличение на разходите за потребление на домакинствата през 2021 г. в сравнение с 2020 г. Това, отбелязват от Евростат, представлява частично възстановяване след пандемията от COVID-19, когато мерките за социално дистанциране, правителствените ограничения, наложени върху движението на хора и несъществени икономически дейности сериозно засегнати разходите за потребление на домакинствата.

Все пак 16 страни от ЕС все още не са се възстановили напълно.

От 2019 г. до 2021 г. 16 държави-членки на ЕС регистрират намаление на разходите на домакинствата, като най-голям спад има в Малта (-14,0%), следвана от Испания (-9,7%), Австрия (-8,4%), Португалия (-6,8%) и Италия (-6,7%).

Най-голямо увеличение е регистрирано в Румъния (+4,7%), България (+4,3%), Литва (+3,5%), Естония (+3,1%) и Швеция (+2,8%).

По категории българските домакинства през 2021 година са отделили най–голям дял от общия си бюджет за храна и безалкохолни напитки (20,1%), като с това сме трети в ЕС, много над средното за съюза (14,3).

Втора по дял от общите разходи у нас е категорията на режийните за бита – ток, вода, отопление и други (19,1%), като тук сме сред страните с най-ниски стойности. Средното за ЕС е 25%.

На трето място у нас са транспортните разходи (12,3%), като тук сме на едно ниво със средните стойности за ЕС

За здраве България е на първо мядсто в съюза по дял от общите разходи (7,2%), при 4,7 на сто средно за съюза.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"