Работодателските организации в процес на "тежко" преброяване

Работодателските организации в процес на "тежко" преброяване

Със своя заповед социалният министър Деница Сачева е удължила до 27 ноември дейността на Комисията за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, научи ИЖ.

В момента текат активни действия сред официално признатите работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП и ССИ, за „преброяване“ на членовете си и за покриване на критериите за представителност, заложени в закона.

Една от причините за удължаване срока на работа на комисията е огромната по обем документация, която трябва да бъде обработена, тъй като в момента „преброяването“ е стигнало до ниво пълномощия на отделни предприятия, членуващи в една от петте работодателски организации.

По наша информация обаче удължаването е и последен опит за вкарване в редиците на работодателските организации на БРАИТ, към която държавата явно има известни сантименти.

Припомняме, Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ) има желание да придобие статут на официална работодателска организация, но по коментари на експерти много трудно ще покрие критериите, изисквани от закона.

Първият и основен критерий за национална представителност на работодателска организация е да има 1500 фирми с поне 50000 наети работници в тях или поне 100000 работници, наети във фирмите, които членуват в нея. Твърди се, че БРАИТ имала около 57000 работника от около 1800 фирми, но голяма част от фирмите членували и в други работодателски организации. Броят на работниците в „дублираните фирми” бил някъде около 48000. При това положение, изпълнението на количествените критерии e сериозно компрометирано.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"