Със заем от ИНГ Банк финансираме строежа на газовата връзка със Сърбия

Със заем от ИНГ Банк финансираме строежа на газовата връзка със Сърбия

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В – клон София, за финансиране на проекта за Междусистемна реверсивна газова връзка България – Сърбия (IBS). Това става възможно, след като Министерският съвет е одобрил на днешното си заседание проекта на гаранционно споразумение между България и ИНГ Банк и е упълномощил министъра на финансите да го подпише.

Прогнозните инвестиционни разходи по проекта възлизат на 76,7 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и от Механизма за свързване на Европа (CEF), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, с период на усвояване до 31.12.2023 г. и срок за погасяване 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период.

Проектът „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“ включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при гр. Нови Искър до границата със Сърбия. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия.

За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) – Калотина, както и две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман. След изграждането й, новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток.

С реализацията на проекта ще бъдат създадени нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата България-Сърбия с инфраструктурата на преносния оператор на Сърбия и нови национални изходни точки до клиенти на територията на България.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"