След сигнали за непрозрачност бизнесът поиска промяна в работата на борсата на еленергия

След сигнали за непрозрачност бизнесът поиска промяна в работата на борсата на еленергия

Спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на Централизиран пазар двустранни договори за електроенергия, поискаха в отворено писмо работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Мотивите са зачестили сигнали за съгласувани и непрозрачни сделки под пазарни цени на екран „Непрекъсната търговия“, извършвани основно от дружества с общинско или държавно участие и прякото увреждане на надделяващ обществен интерес от такива сделки.

Спирането е наложително и от факта, че извършваните на този екран сделки са по правило анонимни и така се препятства нормалната конкуренция и постигането на справедливи пазарни цени, се изтъква още в писмото, адресирано до председателя на КЕВР и изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса.

В същия смисъл, коментира бизнесът, е и основна отлика на екрана – бърза търговия чрез механизъм “Click trading”, в която печели най-бързият купувач, а не този, който е готов да плати по-висока цена. Екранът не допуска наддаване от страна на различни пазарни играчи, така че да се постигне пазарна цена въз основа на търсене и предлагане, а това трябва да е основен приоритет при развиващи се борсови пазари, какъвто е нашият.

Спирането на екрана е наложително и поради предвидените по Регламент 1227/211 правомощия на националния регулатор за проучване и разследване на извършени нарушения на пазара на електроенергия и текущите проверки от 2017 г. насам. 

Изтъква се още, че липсата на екран „Непрекъсната търговия“ няма да ограничи сделките с електроенергия, тъй като съществуват още няколко сегмента за търговия на БНЕБ, но ще осигури повече стабилност и сигурност при осъществяване на дейността на борсовия оператор.

Прецизирането на борсовите правила и засиленият надзор и контрол от страна на регулатора ще сведе до минимум нелоялни модели на поведение на борсов пазар и ще повиши многократно доверието на търговските участници в енергийната ни борса, както и ще ограничи възможностите за непазарни злоупотреби и увреждането обществения интерес, подчертават още работодателите.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"