Значително забавяне на растежа ни през 2020, прогнозира ЕК

Значително забавяне на растежа ни през 2020, прогнозира ЕК

Очаква се растежът на БВП в България да се забави значително до 2,9% през 2020 г. и 3,1% през 2021 г. поради по-слабото вътрешното търсене.
Това сочи публикуваната от ЕК днес зимна икономическа прогноза за 2020 г.

Въпреки че се очаква частното потребление да остане основният двигател на растежа, неговият принос за икономическата експанзия ще намалее на фона на по-ниския ръст на заетостта, сочи прогнозата.

Коментира се, че е малко вероятно инвестициите да компенсират по-бавния растеж на потреблението през 2020 г. и се очаква БВП да нарасне едва през 2021 г., заедно с леко засилване на износа.

Потреблението остава основният двигател на растежа на БВП през 2019 година, който е 3,7 %, особено през първата половина на годината. Благоприятните условия на пазара на труда и нарастващите реални разполагаеми доходи подкрепят положителната динамика на частното потребление.

Въпреки че условията за финансиране остават благоприятни и използването на капацитет в производствения сектор е високо, инвестициите допринасят само незначително за растежа на БВП, изтъква анализа на ЕК.

Износът е отрицателно повлиян от влошаването на външното търсене, което го е направило по-нестабилен. Вносът е бил ограничен от намалената динамика на инвестициите в производствено оборудване.