Умерен растеж и леко повишение на инфлацията в еврозоната, прогнозира ЕК

Умерен растеж и леко повишение на инфлацията в еврозоната, прогнозира ЕК

Европейската комисия потвърди в четвъртък прогнозите за умерен растеж в икономиката на еврозоната през 2020 и 2021 г.

В същото време ЕК леко повиши инфлационните очаквания, като нарече разпространението на коронавирус ключов мечешки риск.

Очакванията са растежът на БВП на еврозоната през настоящата и следващата година да остане 1,2%, както през 2019 г.

Инфлацията вероятно ще се ускори леко поради вероятно по-високите цени на петрола и влиянието на нарастващите заплати върху цените.

ЕК повиши прогнозата си за ръст на потребителските цени до 1,3% през 2020 г. и 1,4% през 2021 г. През ноември очакванията бяха за повишение съответно от 1,2% и 1,3%.

Европейската централна банка трябва да гарантира, че в средносрочен план инфлацията ще е близо, но малко под 2%.

Според ЕК „първата фаза“ на търговската сделка между САЩ и Китай е помогнала за намаляване на рисковете, но сега основната заплаха за растежа е избухването на коронавирус в Китай.

Базовият сценарий предвижда, че огнището ще достигне максимума си през първото тримесечие с относително ограничено глобално въздействие. Продължителността на епидемията и мерките, предприети за нейното овладяване, са един от ключовите рискове за намаляване на растежа, се казва в доклада на Европейската комисия.

Колкото по-дълго трае епидемията, толкова по-голяма е вероятността за косвен ефект върху икономическите настроения и глобалните условия на финансиране.

Въпреки че търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство ще се уреждат от споразумение за преход до края на годината, съществува „значителна несигурност“ кои търговски договори ще бъдат в сила от началото на 2021 г. – и дали ще бъде сключена сделка по принцип.