Домати на световно равнище

Домати на световно равнище

Достигане световните показатели по отделните видове селскостопански дейности. Както и повишаване производителността. Такива цели са си поставили в АПК Попово, пише в-к „Икономически живот“ в своя статия през 1972.

И естествено подробно посочва какво се разбира под „световно равнище“:

Начините за постигане на това са ни особено актуални и днес – организация на труда, заплащане, технически прогрес, квалификация на кадрите и прочие.

Още по-конкретно, земеделците от Попово ще достигат световните норми при пшеницата, яйцата, доматите.

(Да си припомни, едно време у нас са се консумирали предимно български домати.)

Статията завършва бойко и оптимистично, че по този начин „АПК Попово ще даде своя принос във всенародната борба за пълна интензификация на нашата икономика“. Дори и идеологемите не разрушават хармонията на тези думи.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"