fbpx
Гласове и мнения Топ

Логика на ценовата конвергенция

Социално-икономическите процеси в един монетарно-икономически съюз, какъвто е ЕС, са взаимозависими. При продължително функциониране на монетарно-икономическия съюз преливането на ефекти е неизбежно. Особено чувствително е взаимодействието...

Гласове и мнения Позиция 3

Неуморни законотворци

Постановка Законодателството се формира в НС и процесите там индуцират разнородни сигнали с позитивно (респ. негативно) икономическо въздействие. Устойчивостта на действащите закони въздейства на икономическото поведение...

Гласове и мнения Позиция 1

Дефицит на данъчни приходи?

Постановка Правителството представи в Народното събрание своя окончателен проект за Консолидиран държавен бюджет (КДБ) на страната за текущата 2023 г. В него се предвижда: Увеличение на...

Гласове и мнения Позиция 3

Европейска финансова подкрепа

Постановка Напоследък, от различни политически партии (основно от ПП „Възраждане“), се лансира упорито идеята за напускане на ЕС. Представянето на идеята е достатъчно агресивно, голяма част...

Гласове и мнения Новини Позиция 2

Служебни финансови екстраполации

Постановка В съответствие със Закона за публичните финанси (ЗПФ), министърът на финансите изготвя до 25-ти март пролетна средносрочна макроикономическа прогноза, която се публикува до 10 дни...

Гласове и мнения Позиция 3

Инфлационни структури

Постановка В съответствие с мислите и идеите на водещи авторитетни икономисти (Шумпетер, Мински и др.) икономическите кризи в капиталистическата икономика са неизбежни и в определен смисъл...

Гласове и мнения Позиция 2

Специфика на промишлената динамика

Постановка Промишленото производство стои в основата на една съвременна икономика. Нейната динамика до голяма степен е определяща за характера и структурата на икономическото развитие. Тя е...

Гласове и мнения Позиция 2

Капиталовият парадокс

Постановка Българската икономика изпитва остра нужда от инвестиции за производствено обновление. Същевременно частният капитал оценява ситуацията в страната като неблагоприятна за поемане на мащабни инвестиционни ангажименти,...

Гласове и мнения Позиция 2

Отвъд допустимото

Постановка Настана време за еврозонови приказки. Медийното пространство е покрито и препокрито от мнения на всякакви експерти. Пообърканият зрител и слушател остава с убеждението, че включването...

Гласове и мнения Избрани

Сладки субсидии

Постановка В последно време се чуват настойчиви искания от различни професионални и производствени групи, както и от техни представители, за увеличаване на държавните субсидии. Формалният повод...

Гласове и мнения Позиция 3

Пари и ефекти

Постановка Монетарната икономическа теория се основава на връзката между количеството пари и произведения реален продукт. Количествената теория на парите постулира пряко въздействие на парите в обращение...

Гласове и мнения Позиция 2

Разпределение на финансово-икономическите затруднения

Постановка ЕС и светът изживяват криза след криза. През последните 14-15 години ЕС се сблъска с: (1) финансово-икономическата криза от 2007-2008 г., която разтърси и разклати...

Гласове и мнения Позиция 3

Пост-пандемични икономики

Постановка Наскоро Европейската комисия (ЕК) публикува своята лятна прогноза 2022 (наричана по-нататък прогноза „лято 2022“) за средносрочното развитие на европейските икономики. Те заслужават внимание поради възможността...

Гласове и мнения Позиция 3

Лихвен ребус

Предисловие Лихвените проценти, които търговските банки (ТБ) начисляват по нов бизнес (т.е. по новоотпуснати кредити и новорегистрирани депозити), са основен показател за бизнес настроенията. Когато ситуацията...

Без категория Гласове и мнения

Българската еврозона: мечтание и мъка

Член 140(1) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква Европейската комисия (ЕК), както и Европейската централна банка (ЕЦБ), да приготвят поне веднъж на две...

Гласове и мнения Позиция 2

Възпроизводима енергия

С времето добиването на енергия от възпроизводими източници придобива все по-голяма актуалност. Акцентирането върху добива на този вид енергия е продиктувано от: (1) глобално-екологически императиви; (2)...

Гласове и мнения Позиция 2

Енергийна неволя

Неволята Енергията започна да се осъзнава като проблем на човечеството през последния половин век. Енергийното потребление се увеличава чувствително, а предлагането се подтиска. Непрекъснатият прираст на...

Гласове и мнения Позиция 3

Остойностяване на очакванията

Рационални очаквания През 1995 г. Р. Лукас (САЩ) получава Нобелова награда за икономически науки за разработване и приложение на хипотезата за рационалните очаквания. Чрез революционната си...