fbpx
Гласове и мнения Позиция 2

Страните от Източна Европа в икономическата прогноза на ЕС, уроци за България

Постановка На 15-ти май 2024 г. Европейската комисия публикува своя редовен пролетен доклад Spring ’24 с актуализирана икономическа прогноза за 2024-2025 г. за страните от ЕС....

Гласове и мнения Позиция 1

Разходи за труд и конкурентоспособност: къде е България

Постановка Финансово-икономическата криза от края на първата декада на настоящия век откроява слабости при функционирането на икономическия и паричен съюз. За тяхното преодоляване ЕС предприема конкретни...

Гласове и мнения Позиция 1

Безрезултатно преповтаряните оценки на МВФ

У нас е установена практика, при която макроикономическото управление се придържа към поведение, което може да се определи като арогантно неглижиране на експертни оценки… Постановка През...

Гласове и мнения Позиция 2

Маршът на банките

Постановка Търговските банки (ТБ) са основен елемент от икономическата система на държавата. Чрез пренасочването на финансови ресурси те съдействат за икономическия просперитет на обществото. Същевременно не...

Гласове и мнения Позиция 3

Инвестиция в жилище

Постановка Населението е винаги заинтересовано да съхранява заработени ценности. Процесите не изглеждат обезпокоителни в относително стабилни в икономически план времена. Проблемите, свързани с обезценяването на натрупани...

Гласове и мнения Избрани Позиция 1

Разходите в бюджет ’24: Разточителство или необходимост?

Постановка Проектът за държавен бюджет през последните две-три десетилетия винаги е предизвиквал разностранни и бурни реакции сред партийни среди, заинтересовани кръгове и анализатори. Това е някак...

Гласове и мнения Позиция 3

Европейски икономически оценки Есен ‘23: как да се предпазим от нежелани изненади

Постановка Европейската комисия (ЕК) публикува своята есенна прогноза ‘23 за развитието на европейските икономики до 2025 г. Предимство на този тип прогнози е това, че те...

Гласове и мнения Избрани Позиция 3

Газов ценови ребус

Винаги, когато се наблюдава ценови скок на някой възлов продукт, всякакви анализатори сипят набързо формирани предвиждания за предстоящи апокалиптични промени. Като правило те така и не...

Гласове и мнения Позиция 2

Енергийна трансформация (опашкарската позиция на България)

Държавата не бива да допуска създаването и поддържането на привилигировани трудово ангажирани групи… Постановка Проблемът за преминаване към чиста (зелена) енергия не е от вчера. С...

Гласове и мнения Позиция 3

Къде останахте инвестиции, с ниски данъци и протекции?

Постановка Капиталовложенията фигурират основно в статистиката на БВП, оценен по разходи за крайно потребление, позиция „Бруто капиталообразуване“. Последната се дели на два подпоказателя: „Бруто образуване на...

Гласове и мнения Позиция 3

Цени и еврозона

Постановка Еврозоната е един от лайтмотивите в настоящото говорене у нас. Усещането е, че доминиращата част от българското население (най-малкото от настоящия управленски елити) приемат безусловно...

Гласове и мнения Позиция 3

Бюджет ’23: Аритметика срещу икономика

Постановка Натворихме своеобразен рекорд – приемане на Държавен бюджет (Консолидиран държавен бюджет – КДБ) във втората половина на текущата година, при това след 15-годишно членство в...

Гласове и мнения Позиция 2

Специфика на икономическата динамика

Включването към еврозоната не предполага автоматизъм за ускорено интегриране към високоразвитите страни… Постановка Наскоро (14.06.23) Eurostat публикува информация за темповете на прираст на БВП за първото...

Гласове и мнения Позиция 2

Логика на ценовата конвергенция

Социално-икономическите процеси в един монетарно-икономически съюз, какъвто е ЕС, са взаимозависими. При продължително функциониране на монетарно-икономическия съюз преливането на ефекти е неизбежно. Особено чувствително е взаимодействието...

Гласове и мнения Позиция 3

Неуморни законотворци

Постановка Законодателството се формира в НС и процесите там индуцират разнородни сигнали с позитивно (респ. негативно) икономическо въздействие. Устойчивостта на действащите закони въздейства на икономическото поведение...

Гласове и мнения Позиция 1

Дефицит на данъчни приходи?

Постановка Правителството представи в Народното събрание своя окончателен проект за Консолидиран държавен бюджет (КДБ) на страната за текущата 2023 г. В него се предвижда: Увеличение на...

Гласове и мнения Позиция 3

Европейска финансова подкрепа

Постановка Напоследък, от различни политически партии (основно от ПП „Възраждане“), се лансира упорито идеята за напускане на ЕС. Представянето на идеята е достатъчно агресивно, голяма част...

Гласове и мнения Новини Позиция 2

Служебни финансови екстраполации

Постановка В съответствие със Закона за публичните финанси (ЗПФ), министърът на финансите изготвя до 25-ти март пролетна средносрочна макроикономическа прогноза, която се публикува до 10 дни...