Европейска комисия: Лятна икономическа прогноза 2021. Предизвикани размисли

Европейска комисия: Лятна икономическа прогноза 2021. Предизвикани размисли

На 7-ми юли т.г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята редовна лятна икономическа прогноза. Прогнозата е компактна, тя съдържа предвиждания на две основни групи показатели за всички страни на ЕС: първо,…

Проблем: Българска банка за развитие

Проблем: Българска банка за развитие

Българската банка за развитие (ББР) е единствената българска държавна търговска банка (100% държавна собственост) през последния близо четвърт век. Същност Идеята за държавна банка за развитие не е българска. Британската…

Секторни пандемични въздействия и предизвикателства

Секторни пандемични въздействия и предизвикателства

Човечеството изживява уникална ситуация в съвременна си история. Най-вероятно тя ще премине, но ще остави отпечатък и следи върху по-нататъшната ни съдба. Икономиката е тази човешка сфера, която ще трябва…

Външна търговия с услуги: Влияние на Covid-19

Външна търговия с услуги: Влияние на Covid-19

Услугите са специфична икономическа дейност, която пострада най-сериозно и най-значимо през 2020 г. от действието на Covid-19. Това е естествено и очаквано, доколкото сферата на услугите предполага наличието на активни…

Предизборни нагласи и правителствено разточителство

Предизборни нагласи и правителствено разточителство

Изборите винаги са били време за преоценка, преосмисляне и пренареждане на предпочитания и предвиждания. Те са и време за ожесточена предизборна борба на представители на партии и предизборни коалиции. Същност…

Изходящи български капиталови потоци

Изходящи български капиталови потоци

Информационният проблем Наскоро БНБ публикува предварителни данни за състоянието на платежния баланс (ПБ) на страната за 2020 г. В него се съдържа богата информация за презграничното движение на материални и…

Eвропейска икономическа прогноза, зима 2021: Изводи за България

Eвропейска икономическа прогноза, зима 2021: Изводи за България

На 11-ти февруари 2021 г. ЕС публикува своята зимна икономическа прогноза (ЗИП). Тя съдържа детайлен преглед на състоянието на съюза в контекста на разпространението на Covid-19 в различните страни на…

Приватизиран държавен бюджет

Приватизиран държавен бюджет

Безусловно, изминалата 2020 г. бе специфична и рязко отличаваща се година. Причината бе изненадващата поява и атака на корона вирус Covid-19. Катастрофалните особености на ситуацията се отразиха на цялостния живот…

Валутен курс наш славен, непробиваем

Валутен курс наш славен, непробиваем

Акценти от най-новата ни валутна история Началото на втората половина на 90-те години на миналия век беше драматична за българската икономика. Нерешаваните и лошо решавани проблеми на българската икономика рефлектираха…

Блясъкът на златото

Блясъкът на златото

Откакто свят светува, интересът на човека към златото винаги е висок. Относително слабото му разпространение в природата, заедно с по-особените му качества, привлича човешкото внимание. Трудността при добиването на злато…

Суверенният инвестиционен риск

Суверенният инвестиционен риск

Напоследък България беше обект на позитивни оценки от отделни международни кредитни рейтингови организации (КРО)[1]. На 9/10/2020 г. Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на България на Ваа1 , на 27/11/2020 г. Standard…

Възнаграждения и производителност

Възнаграждения и производителност

Заплащането на труда е една от най-дискутираните теми в обществото. То си има своето оправдание, доколкото България е член на общото европейско семейство и реалностите в страната по естествен начин…

Фискална VS. монетарна политика

Фискална VS. монетарна политика

Теоретическа постановка Дискусията между следовниците на двата основни вида макроикономическа политика  – монетарна и фискална, се разграничава ясно и отчетливо в икономическа теория и практика. Привържениците на фискалната политика, които…

Бюджет 2021: Максимизация на управленския комфорт

Бюджет 2021: Максимизация на управленския комфорт

Държавният бюджет за 2021 г. е специален. Съвременната социално-икономическата обстановка е необичайна и уникална, видимите и невидими предизвикателства са неизмерими. Наред с неяснотите, свързани с разпространението на пандемията и поредните…

Финансовата подкрепа на ЕС за България

Финансовата подкрепа на ЕС за България

Данните за реално постъпилите грантове от ЕС фигурират в консолидирания държавен бюджет. В тях се привежда помесечна информация както за реално постъпили средства, така и за вноските, които страната прави…

Covid-19: Родна ресторантьорско-хотелиерска енигма

Covid-19: Родна ресторантьорско-хотелиерска енигма

Повсеместно туризмът е най-пострадалият сектор от пандемията в световен план. Паралелно с отчитаните поражения обаче пандемията е и повод за преоглеждане и преосмисляне на наложили се модели на поведение и…

Секторни поражения от COVID-19

Секторни поражения от COVID-19

НСИ публикува предварителни данни за секторните изменения по месеци за първото полугодие на текущата година. Те дават основания за оценки на пораженията, които COVID-19 нанася върху производството и търговията след…

Политически ограничители на икономическия растеж

Политически ограничители на икономическия растеж

България е най-бедната страна в ЕС и поддържа най-ниски темпове на икономически растеж сред съпоставимите страни от бившия СИВ през последните осем години. Това, което е необходимо за преодоляване на…

Коронавирусни резерви на централната администрация

Коронавирусни резерви на централната администрация

Съществуват чувствителни резерви за повишаване на ефективността на използване на средствата в държавния бюджет. Те са както в приходната част, така и в разходната. Професионални анализи съществуват немалко и те…

Нерегламентирана икономика и коронаровирусни разходи

Нерегламентирана икономика и коронаровирусни разходи

Нерегламентираната икономика, известна също като „икономика в сянка“ (сенчеста икономика), е икономическа дейност, която остава неотчетена от официалната статистика независимо дали е законна или незаконна. Тя формира доходи, върху които…

Болести хронични български

Болести хронични български

Напоследък, покрай Covid-19, изплуваха редица нашенски болести, от които не можем да се излекуваме век и повече. Не става въпрос за анатомични заболявания, а за обществени. Купувайте българското? Лозунгът и…