Блясъкът на златото

Блясъкът на златото

Откакто свят светува, интересът на човека към златото винаги е висок. Относително слабото му разпространение в природата, заедно с по-особените му качества, привлича човешкото внимание. Трудността при добиването на злато…

Суверенният инвестиционен риск

Суверенният инвестиционен риск

Напоследък България беше обект на позитивни оценки от отделни международни кредитни рейтингови организации (КРО)[1]. На 9/10/2020 г. Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на България на Ваа1 , на 27/11/2020 г. Standard…

Възнаграждения и производителност

Възнаграждения и производителност

Заплащането на труда е една от най-дискутираните теми в обществото. То си има своето оправдание, доколкото България е член на общото европейско семейство и реалностите в страната по естествен начин…

Фискална VS. монетарна политика

Фискална VS. монетарна политика

Теоретическа постановка Дискусията между следовниците на двата основни вида макроикономическа политика  – монетарна и фискална, се разграничава ясно и отчетливо в икономическа теория и практика. Привържениците на фискалната политика, които…

Бюджет 2021: Максимизация на управленския комфорт

Бюджет 2021: Максимизация на управленския комфорт

Държавният бюджет за 2021 г. е специален. Съвременната социално-икономическата обстановка е необичайна и уникална, видимите и невидими предизвикателства са неизмерими. Наред с неяснотите, свързани с разпространението на пандемията и поредните…

Финансовата подкрепа на ЕС за България

Финансовата подкрепа на ЕС за България

Данните за реално постъпилите грантове от ЕС фигурират в консолидирания държавен бюджет. В тях се привежда помесечна информация както за реално постъпили средства, така и за вноските, които страната прави…

Covid-19: Родна ресторантьорско-хотелиерска енигма

Covid-19: Родна ресторантьорско-хотелиерска енигма

Повсеместно туризмът е най-пострадалият сектор от пандемията в световен план. Паралелно с отчитаните поражения обаче пандемията е и повод за преоглеждане и преосмисляне на наложили се модели на поведение и…

Секторни поражения от COVID-19

Секторни поражения от COVID-19

НСИ публикува предварителни данни за секторните изменения по месеци за първото полугодие на текущата година. Те дават основания за оценки на пораженията, които COVID-19 нанася върху производството и търговията след…

Политически ограничители на икономическия растеж

Политически ограничители на икономическия растеж

България е най-бедната страна в ЕС и поддържа най-ниски темпове на икономически растеж сред съпоставимите страни от бившия СИВ през последните осем години. Това, което е необходимо за преодоляване на…

Коронавирусни резерви на централната администрация

Коронавирусни резерви на централната администрация

Съществуват чувствителни резерви за повишаване на ефективността на използване на средствата в държавния бюджет. Те са както в приходната част, така и в разходната. Професионални анализи съществуват немалко и те…

Нерегламентирана икономика и коронаровирусни разходи

Нерегламентирана икономика и коронаровирусни разходи

Нерегламентираната икономика, известна също като „икономика в сянка“ (сенчеста икономика), е икономическа дейност, която остава неотчетена от официалната статистика независимо дали е законна или незаконна. Тя формира доходи, върху които…

Болести хронични български

Болести хронични български

Напоследък, покрай Covid-19, изплуваха редица нашенски болести, от които не можем да се излекуваме век и повече. Не става въпрос за анатомични заболявания, а за обществени. Купувайте българското? Лозунгът и…

Държавният дълг: Търсен и охулван

Държавният дълг: Търсен и охулван

България съумя да натрупа чувствителен негативен опит с управлението на държавния си дълг в най-новата си история. Три пъти след Освобождението правителствата бяха принудени да наложат едностранен мораториум върху обслужването…

Пазарната оценка на валутната субституция

Пазарната оценка на валутната субституция

Паричният съвет се въведе у нас в средата на 1997 г., в разгара на катастрофалната финансово-икономическа криза. Българският лев бе фиксиран към германската марка с повече от една десета обезценяване…

Презгранично изтичане на национален капитал

Презгранично изтичане на национален капитал

С включването си към ЕС всички държави-членки либерализират платежните си баланси, т.е. осигуряват свободно и неограничено презгранично движение на стоки и капитали. За страните от бившия СИВ (Съвет за икономическа…

Гласът на емигрантските преводи

Гласът на емигрантските преводи

1. Информационно захранване Процесът на презгранично движение на парични средства във вид на емигрантски преводи в световен план се следи статистически основно и традиционно от Световната банка (СБ). Платежният баланс…

Паричният съвет в България: Опит за критична оценка

Паричният съвет в България: Опит за критична оценка

В два свои предишни коментара проф. Минасян засегна накратко и темата за паричния съвет – въпрос от огромна важност за финансово-икономическите процеси у нас. Затова редакцията на ИЖ помоли колумнистите…

Подводните камъни на ценовата конвергенция. Какво „дава“ и „отнема“ паричният съвет

Подводните камъни на ценовата конвергенция. Какво „дава“ и „отнема“ паричният съвет

България поддържа най-ниско общо ценово равнище в ЕС (Фигура 1, цени на крайно потребление на домакинствата, по данни на Eurostat). Икономическата теория доказва и икономическата практика показва, че съществува тясна…

„Побългарените“ световни практики за макроикономически прогнози

„Побългарените“ световни практики за макроикономически прогнози

Законът за устройството на държавния бюджет изисква от Министерството на финансите (МФ) съставянето на „…бюджетна прогноза в съответствие с извършени от него и от други институции икономически разработки и анализи…

Езикът на лихвите

Езикът на лихвите

Лихвената статистика е представителна и показателна за случващото се на инвестиционния пазар. Банковият сектор е чувствителен към редица макроикономически показатели, нато например характерът на макроикономическите регулации, търсенето на кредити по…