Иранските газови амбиции - нова грижа за Москва

Иранските газови амбиции - нова грижа за Москва

Представяме пета част от монографията на доц. д-р Теодор Дечев под общото заглавие „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ В тази монография е разгледан процесът на динамични геополитически и…

За газовата тръба – „гордиев възел“ в Каспийския регион

За газовата тръба – „гордиев възел“ в Каспийския регион

Представяме поредна част от монографията на доц. д-р Теодор Дечев под общото заглавие „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ В тази монография е разгледан процесът на динамични геополитически и…

Южният газов коридор и Лев Толстой

Южният газов коридор и Лев Толстой

Продължаваме публикуването на монографията на на доц. д-р Теодор Дечев, която е под общото заглавие „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ В тази монография е разгледан процесът на динамични…

Туркменският урок за руската газова дипломация

Туркменският урок за руската газова дипломация

Продължаваме публикуването на монографията на на доц. д-р Теодор Дечев, която е под общото заглавие „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ В тази монография е разгледан процесът на динамични…

Южният газов коридор – „шах на руския цар върху газовата шахматна дъска”

Южният газов коридор – „шах на руския цар върху газовата шахматна дъска”

ИЖ започва да публикува в няколко части монографията на доц. д-р Теодор Дечев, която е под общото заглавие „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ В тази монография е разгледан…

Дистанционната работа тепърва ще променя отношенията мениджър - служител

Дистанционната работа тепърва ще променя отношенията мениджър - служител

Публикуваме интервюто на Екатерина Тотева за БТА с доц. Теодор Дечев, директор “Индустриални политики” в АИКБ, с негово разрешение Какъв е процентът на хората, които сега работят дистанционно. Какво показват…

Конфликтът между Армения и Азербайджан и ситуацията в Закавказието, от която зависим всички

Конфликтът между Армения и Азербайджан и ситуацията в Закавказието, от която зависим всички

Публикуваме текста с известни съкращения от сайта Blacksea Caspia Навърши се една година от създаването през месец август 2019 година на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР)…

Представляват ли акциите на частните пенсионни дружества интерес за инвеститорите?

Представляват ли акциите на частните пенсионни дружества интерес за инвеститорите?

Не бих се захванал да коментирам този случай, ако не беше неговата изключителна рядкост. Напълно е възможно в историята на пенсионното дело в България да не възникне втори такъв казус…

Нова европейска климатична политика - на базата на радикални технологични пробиви

Нова европейска климатична политика - на базата на радикални технологични пробиви

Публикуваме втората част (вж. първата част тук) от анализа на доц. Теодор Дечев за необходимостта от нова климатична политика на Европейския съюз. Според автора страните от ЕС се опитват с…

Защо Европа спешно трябва да преосмисли климатичната си политика

Защо Европа спешно трябва да преосмисли климатичната си политика

Огромното икономическо сътресение, предизвикано от пандемията COVID 19, чиито „афтършокове” тепърва ще усетим, ни задължава да преосмислим не само „Зелената сделка” но и цялостната политика на ЕС по отношение на…

Как страните в ЕС подпомагат малките и средни предприятия в условията на криза

Как страните в ЕС подпомагат малките и средни предприятия в условията на криза

Данни на DG GROW (Генерална дирекция към ЕК „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество, малки и средни предприятия) за основните мерки, взети от страните – членки на ЕС в подкрепа на малките…

Да спрем връщането към икономически и политически зими, които вече сме преживявали

Да спрем връщането към икономически и политически зими, които вече сме преживявали

Днес, 22 март 2020 година, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправи предложение за упражняване на правото на Президента за налагане на частично вето върху § 12а. от Преходните…

Минималната работна заплата, играта на „развален телефон“ и реалността в индустриалните отношения

Минималната работна заплата, играта на „развален телефон“ и реалността в индустриалните отношения

Тези дни станахме свидетели на мащабна игра на „развален телефон“ между Брюксел и цялата останала част от Европейския съюз. При това, би могло да се каже, че вината за настъпилата…