54 % ръст на пазаруването от дистанция

54 % ръст на пазаруването от дистанция

По предварителни данни през септември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 2.8% спрямо предходния месец.

Спрямо август месец на 2019 година обаче оборотът намалява с 6.7%, сочат данните на НСИ. В същото време е отчетен ръст от 53.9 % при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет.

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без
търговията с автомобили и мотоциклети“
(2015 = 100)

Увеличение на оборота спрямо август 2020 г. има при: търговията на дребно с нехранителни стоки – с 4.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – по 2.9%.

По-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 14.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 6.7%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 6.6%

В сравнение с август 2019 г. се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.2%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10.5%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.3%).

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година
(Календарно изгладени)

Понижение на оборота е регистрирано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 15.1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 5.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 1.2%.

Ръст е отчетен при търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 6.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.2%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"