fbpx

Над 22% от българите не могат да отопляват достатъчно дома си

През 2022 г. 9,3% от населението на ЕС е заявило, че не е в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл. В сравнение с 2021 г. този дял нараства с 2,4 процентни пункта, сочат данните на Евростат.

Те показват, че ситуацията е различна в страните от ЕС, като най-висок дял на хората, които не могат да поддържат дома си достатъчно топъл, е регистриран в България (22,5%). Следват Кипър (19,2%), Гърция (18,7%), Литва и Португалия (и двете по 17,5%), Испания (17,1%) и Румъния ( 15,2%).

За разлика от нас Финландия (1,4%), Люксембург (2,1%), Словения (2,6%), Австрия (2,7%), Чехия (2,9%), Швеция (3,3%) и Естония (3,4%) отчитат най-нисък дял.

Въпреки деликатните данни за България, страната ни отчита спад спрямо 2020, когато цели 27,5% са заявили, че не могат да отопляват достатъчно дома си и 2021-ва (23,7%). За десетгодишния период най-драматична е била ситуацията у нас през 2013 година, когато в тази група са били над 44% от българите, при средно за ЕС 10,8%
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"