Реакторите за Белене отиват в АЕЦ "Козлодуй"

Реакторите за Белене отиват в АЕЦ "Козлодуй"

Реакторите за АЕЦ „Белене“ да отидат на площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй“. Такъв доклад прие правителството, одобрявайки резултатите от предприетите действия и възможностите за изграждане на нова ядрена мощност.

Експертите по доклада са имали три варианта, съобразно технологиите, одобрени от ОВОС – американската за реактори „AP 1000“, руски технологии, които са реакторите за АЕЦ „Белене“, е обяснила министър Петкова.

В доклада на експертите се отбелязва, че се подкрепя реализацията на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с наличното оборудване от проекта за АЕЦ „Белене“. По този начин вероятно се слага край на проекта за втора атомна електроцентрала.

Припомняме, по-сериозно развитие на идеята за 7 блок в Козлодуй – за сметка на АЕЦ „Белене“, предизвика посещението на посланика на САЩ у нас Херо Мустафа в първата ни АЕЦ.

„Това са изключително важни инфраструктурни проекти, които гарантират и националната сигурност, и енергийната сигурност, и диверсификацията. Освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване за АЕЦ „Белене“. Мисля, че след 7-и, ще отидем и на 8-и реактор“, е заявил министър-председателят Бойко Борисов в хода на заседанието. Премиерът е определил доклада като добра стратегия, в която има записани важни и бързи стъпки за действие по проекта.

Подчертава се, че до 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност.

С нашия доклад сме дали възможност да се вземе едно обосновано, аргументирано и информирано решение за бъдещето на нашата енергетика. И този проект не е лесен, но при добра организация можем до десет години да пуснем един нов блок“, категоричен е бил изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Наско Михов.

Според гласувания от правителството доклад днес министърът на енергетиката следва да предприеме необходимите действия за пълно използване на капацитета на одобрената със заповед на Агенцията за ядрено регулиране площадка №2 в АЕЦ „Козлодуй“ за изграждане на нова ядрена мощност, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за АЕЦ „Белене“.

Министърът на енергетиката трябва да организира изготвянето на модел за финансово структуриране на проекта за изграждане на нова ядрена мощност и на правен анализ на приложимата национална, европейска и международна правна рамка. Също така министърът ще разреши продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"