Търговците на едро и други без задължение да информират за съмнителни сделки

Търговците на едро и други без задължение да информират за съмнителни сделки

Мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщава БНР.

С гласуването на първо четене такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори.

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи.

С приетите на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари вече в неговия обхват остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.

Тези задължения няма да важат и за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.

Една от работодателските организации – Българската стопанска камара и Антикорупционната комисия се разминават в оценките си за предвидените промени в закона.

Докато БСК приветства предложеното отпадане на търговците на едро като задължени лица по смисъла на закона, КПКОНПИ не е съгласна с това, като посочва, че именно при тях съществува възможност при наличие на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"