Утвърдиха правилата за плащане на пенсиите по втория стълб

Утвърдиха правилата за плащане на пенсиите по втория стълб

През универсалните пенсионни фондове ще има 3 вида пенсионни продукти:

  • пожизнена пенсия за старост
  • разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида
  • еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размерът на средствата е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Това се залага в приетите от кабинета промени на Кодекса за социално осигуряване, с които се регулира фазата на изплащане от втория пенсионен стълб.

Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване и актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и на пенсионерите от универсалните пенсионни фондове.

Това е изключително важно за 17 000 жени, които предстои да се пенсионират през септември 2021 г. и още около 200 000 души в следващите години“, изтъква на заседанието на кабинета социалният министър Сачева.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"