Близо 80% по-малко чужди туристи са посетили България през ноември

Близо 80% по-малко чужди туристи са посетили България през ноември

С 53.5% по-малко чужденци са посетили България през ноември, сравнено със същия месец 2019 година, сочат данните на НСИ.
Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – със 78.8%, „служебна“ – с 57.3%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 34.4%. Транзитните преминавания през страната са 56.2% (159.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37.9%, или с 65.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 36.9%.

Относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 66.8%, със служебна цел – 18.2%, и с цел почивка и екскурзия – 15.0%.

През ноември настоящата година пътуванията на български граждани в чужбина са 328.2 хил., или с 25.1% под регистрираните през същия месец на 2019 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"