Жизнено равнище, петолъчки и работна заплата

Жизнено равнище, петолъчки и работна заплата

Поредната, направила ни впечатление, „първа страница“ на в-к „Икономически живот“. В броя от 11 септември 1969 година вестникът публикува тази иконографика, която не се нуждае от коментар.

Уводната статия на изданието, илюстрирана от графиките, е озаглавена с категоричност, нетърпяща възражения:

Идеологемата в малкото квадратно лого пък указва изминаването на 25 години от 1944 до настоящата тогава 1969-та. Какви са тези години имат думата историците и занимаващите се със стопанска история.

Има и петолъчка…
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"