Коронавирус през 69-та? Не, просто крадливи сервитьори

Коронавирус през 69-та? Не, просто крадливи сервитьори

Тъй като сме убедени, че изобразителната публицистика е не по-малко въздействаща и убеждаваща, ще я показваме в „Архивни страници“ винаги, когато можем.

Едва ли през 1969 година е върлувала коронавирусна епидемия, та сервитьорът да е с предпазни маска и очила. Отчаянието и обречеността на лицето на клиента говори за друго. Рисунката е илюстрация към фейлетон, публикуван във в-к “Икономически живот”, посветен на някои „практики“ в дейността на сервитьорското братство.

Така че, обосновано можем да предположим, че келнерът просто е взел предпазни мерки да не бъде разпознат по време на грабежа с на(д)писването на сметката.