Биткойнът и другите криптовалути не са новите пари, както и не са надежден инструмент за съхранение на стойност. Инвеститорите могат да използват цената на криптовалутите като показател колко спекулативно са настроени пазарните участници, но не бива да ги избират като дългосрочна инвестиция. Това се казва в коментар на Expat Capital за криптовалутите, който е част от от техен обширен анализ – „10 ключови въпроса за финансовите пазари през 2021 година“:

След достигането на нови рекорди в цената на биткойна се появиха отново мнения, че „дигиталните валути“ са новите пари, че ще започнат да се приемат и използват масово, както и че ще имат статут на съхранение на стойност. Дали това ще се случи? Отговорът ни е НЕ и по-долу са посочени няколко аргумента срещу тези твърдения.

Всяко нещо, за да съществува като пари, би трябвало да отговаря на няколко условия: да бъде прието от широката общественост като средство за размяна, да бъде счетоводна единица, кaкто и да може да се използва за съхранение на стойност. Тези три функции са основни свойства на парите, а криптовалутите не изпълняват нито една от тях.

Не са много стоките и услугите, които се котират и оценяват в биткойн или други криптовалути, така че „дигиталните валути“ всъщност не са общоприета счетоводна единица. Цената на криптовалутата от своя страна е котирана в други валути, обикновено щатски долари, така че в крайна сметка те не са по-различни от всички стоки, чиито цени са във валута и стоят на противоположната страна на парите в дадена транзакция.

А могат ли „дигиталните валути“ да бъдат съхранение на стойност? За да бъде даден актив надеждно съхранение на стойност, той би трябвало да бъде ликвиден, общоприет и със стабилна (нисковолатилна) стойност. Погледнато исторически, златото има доказан опит като актив, който запазва стойност. То се поддържа и широко от централните банки като част от официалните им резерви. Същото не може да се каже за крипровалутите. Само за сравнение, биткойнът е над 5 пъти по-волатилен от златото и тези огромни ценови колебания го правят неподходящ за съхранение на стойност.

Ограниченото предлагане на криптовалути е друг голям проблем за тях. Максималният брой биткойни, които някога могат да бъдат добивани, са 21 милиона. Ако някога биткойнът (или всяка друга криптовалута) стане законно платежно средство, фиксираното предлагане на „пари“ би гарантирало големи спадове на общите ценови равнища – нито една държава не би толерирала това.

Засега пазарът на криптовалути не е особено регулиран. Основните централни банки много лесно могат да променят това, отчитайки че криптовалутите също могат да се използват за незаконни транзакции, пране на пари и др.

Защо в такъв случай се покачва цената на биткойна? Единствената причина, за да се купува масово, е, че купувачите плащат текущата цена, защото вярват, че следващият купувач ще плати още по-висока. С други думи, както при всички предишни мании, пазарът на криптовалути работи по подобен начин: увеличаване на търсенето води до недостиг и повишаването на цените на криптовалутите, което от своя страна води до нови покупки. Проблемът е, че този процес лесно може да се обърне.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"