10-годишната давност за дълговете окончателно приета от депутатите

10-годишната давност за дълговете окончателно приета от депутатите

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за задълженията и договорите, които въвеждат 10-годишна давност за дълговете на физическите лица.

Текстовете, внесени от депутатите на ГЕРБ и патриотите, получиха изненадваща подкрепа и от БСП, макар промяната да е критикувана от множество заинтересовани страни, че облагодетелства „вечните длъжници“.

Според новия текст, с изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Въвеждат се 6 изключения, при които давността не се прилага – за вземания от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица, съдружници в дружество; за непозволено увреждане; за неоснователно обогатяване; за издръжка; за трудово възнаграждение; за обезщетения по Кодекса на труда.

За заварените случаи давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от деня на образуването му, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

Законовата промяна накърнява сериозно интересите на кредиторите, коментираха и предупреждаваха редица организации, докато течаха процедурите в парламента.

За момента не е ясна позицията на президента Радев дали ще пусне променения закон, или ще наложи вето.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"