С 88% по-малко българи са пътували в чужбина, съобщи НСИ

С 88% по-малко българи са пътували в чужбина, съобщи НСИ

По време на продължаващата пандемия през третото тримесечие на тази година 1 324.4 хил. българи  са пътували като туристи.

94.1% са посетили обекти в страната, 3.2% – само в чужбина, а 2.7% са – били в страната, така и в чужбина, показват актуалните данни на НСИ.

Общо пътувалите на възраст 15 и повече години са с 23.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.

Намаление се наблюдава както в броя на пътувалите у нас – с 5%, така и при пътувалите в чужбина – с 88.0%. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 47.9%.

Пътували лица на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия.

Най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 601.5 хил., или 45.4% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната.

Пътували лица по възрастови групи през третото тримесечие на 2020 година.

По-голямата част от хорат., пътували в страната (67.9%), така и в чужбина (59.4%) са били на почивка и екскурзия. При близки са били съответно 24.4 и 26.6%.

Структура на туристическите пътувания по цели през третото тримесечие на 2020 година.

В структурата на разходите най-голям дял в страната са за храна – 41.3%, докато посетилите чужбина са похарчени за транспорт – 31.9% от отделените средства.

Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина през третото тримесечие на 2020 година.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 308.80 лв. в страната и 786.20 лв. в чужбина.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"