6% ръст на световната икономика прогнозира МВФ за 2021-ва, за България - 4.4

6% ръст на световната икономика прогнозира МВФ за 2021-ва, за България - 4.4

Глобалната икономика се очаква да нарасне с 6% през 2021 г., като се успокои до 4,4% през 2022 г. Това се изтъква в анализа на Международния валутен фонд „Световна икономическа перспектива“ на фона на прогнозното свиване на икономиката за 2020-та с 3,3%. То обаче е с 1,1 процентни пункта по-малко от прогнозираното през октомври 2020 г.

Икономическите перспективи отразяват постигнатия по-висок от очакваното растеж през втората половина на годината за повечето региони след облекчаване на ограниченията заради пандемията и при адаптиране на икономиките към новите начини на работа, изтъкват от МВФ.

За България очакванията са ръст от по 4.4% през 2021 и 2022 година.

Прогнозите за 2021 и 2022 г. са с 0,8 и с 0,2 процентни пункта по-силни от тези през октомври 2020 г. Те отразяват допълнителната фискална подкрепа в няколко големи икономики и очакваното възстановяване, основано на ваксинацията през втората половина на годината.

Очаква се глобалният растеж да се успокои до 3,3 процента в средносрочен план – отразявайки прогнозираните щети върху доставките и реалностите, предшестващи пандемията, включително свързания със застаряването на населението бавен растеж на работната сила в развитите икономики и някои нововъзникващи пазарни икономики.

Благодарение на безпрецедентния политически отговор обаче, рецесията COVID-19 вероятно ще остави по-малки белези от световната финансова криза от 2008 г. Въпреки това развиващите се пазарни икономики и развиващите се страни с ниски доходи са по-силно засегнати и се очаква да понесат по-значителни средносрочни загуби.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"