Когато фискът не се е интересувал от данъците на населението

Когато фискът не се е интересувал от данъците на населението

„Архивни страници“ откриха една фундаментална статия във в-к „Икономически живот“ от 1972 година. Темата е за данъците – много актуална и в момента.

Обръщаме внимание на публикацията не само заради актуалността, но и поради изключително вдъхновяващия подход към материята, определящ данъците преди всичко като мощен идеологически и политически инструмент.

Още в началото авторът уточнява, че данъците в онези години изпълняват политическа, икономическа, социална и фискална функция.

Следва кратко представяне на всеки един от тези видове, като започваме от последния (както се разбира, най-незначителният):

Избираме още един от акцентите на статията – за реалната възможност да бъдат премахнати данъците върху трудовите доходи. Естествено, авторът се аргументира защо това може да стане:

Завършваме с нещо любимо и търсено от управляващите във всички епохи: