ЕК с решителна крачка към въвеждане на универсално зарядно устройство

ЕК с решителна крачка към въвеждане на универсално зарядно устройство

Европейската комисия предложи преразглеждане на Директивата за радиосъоръженията, с което ще бъдат уеднаквени зарядните портове и технологията за бързо зареждане — USB-C става стандартният порт за всички смартфони, таблети, камери, слушалки, преносими високоговорители и конзоли за видеоигри.

Освен това Комисията предлага зарядните устройства да се продават отделно от електронните устройства. Това ще е в услуга на потребителите и от полза за околната среда, на която ще влияе вече по-слабо производството и изхвърлянето на зарядни устройства, а това от своя страна ще подпомогне екологичния и цифров преход.

Многогодишното доброволно сътрудничество с отрасъла сведе броя на видовете зарядни устройства за мобилни телефони от 30 на 3 през последното десетилетие, но това не доведе до цялостно решение. С предлагания законодателен акт ще се въведе стандартно решение за зареждането на всички разглеждани устройства.

Конкретните предложения на ЕК са:

  • зарядният порт на електронните устройства да се уеднакви и стандартът USB-C да стане всеобщ. Потребителите ще могат да зареждат своите устройства с едно и също зарядно устройство тип USB-C, независимо от марката на зарежданото устройство.
  • технологията за бързо зареждане да се хармонизира, което ще спомогне за предотвратяване на необоснованото ограничаване на скоростта на зареждане от различни производители и ще гарантира, че скоростта на зареждане на дадено електронно устройство е една и съща с всяко съвместимо зарядно устройство;
  • зарядните устройства да се продават отделно от електронните устройства: всеки потребител ще може да закупи ново електронно устройство без ново зарядно устройство. Това ще ограничи броя на излишно закупуваните или неизползвани зарядни устройства. Очаква се намаляването на производството и изхвърлянето на зарядни устройства да намали и отпадъците от електрическо и електронно оборудване с почти хиляда тона годишно;
  • да се подобри информацията за потребителите: производителите ще трябва да предоставят информация за параметрите на зареждане, включително за мощността, която изисква зарежданото устройство, и дали то поддържа бързо зареждане. Това ще улесни потребителите, които ще могат да проверят дали зарядните устройства, с които вече разполагат, отговарят на изискванията на новото им устройство. В противен случай те ще могат лесно да си изберат съвместимо ново зарядно устройство. В съчетание с другите мерки това ще помогне на потребителите да ограничат броя на закупуваните нови зарядни устройства и да спестят 250 млн. евро годишно от ненужни покупки на зарядни устройства.

Днешното предложение трябва да бъде прието от Европейския парламент и Съвета по обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение). Преходният период от 24 месеца от датата на приемане на предложението ще осигури на отрасъла достатъчно време да се адаптира преди промените да влязат в сила.

За да разполагаме най-сетне със стандартно зарядно устройство, е необходима пълна оперативна съвместимост между двете страни на кабела — електронното устройство и външното електрозахранващо устройство. С днешното предложение ще се постигне оперативна съвместимост от страната на устройството, което представлява далеч по-сериозно предизвикателство.

От пресцентъра на ЕК отбелязват, че през 2020 г. в ЕС са били продадени приблизително 420 млн. мобилни телефони и други преносими електронни устройства. На потребител се падат средно по около три зарядни устройства за мобилни телефони, като редовно се използват само две. При това 38% от потребителите споделят, че поне веднъж са изпадали в ситуация да не могат да заредят мобилния си телефон, който се е оказал несъвместим с наличните им зарядни устройства. Това не само затруднява потребителите, но им струва и пари. Разходите им само за зарядни устройства, закупувани отделно от електронните устройства, възлизат на приблизително 2,4 млрд. евро годишно. Освен това обемът на изхвърляните и неизползваните зарядни устройства достига според оценки до около 11 000 тона годишно, наричани отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"