ЕС може да играе ключова роля в развитието на глобалните 6G стандарти

ЕС може да играе ключова роля в развитието на глобалните 6G стандарти

Програмата за изследвания, иновации и наука Horizon Europe, която ще работи през периода 2021-2027 г., има бюджет от 95,5 милиарда евро. Това ясно показва, че Европейската комисия, Европейският парламент и правителствата на ЕС напълно разбират, че инвестициите в научни изследвания и наука ще подкрепят икономическия растеж и възстановяването в цяла Европа.

Horizon Europe е предназначен да гарантира, че ЕС ще играе водеща роля в световен мащаб в развитието на нови технологии, които ще направят икономиката на ЕС по-конкурентоспособна. Приоритетните области на финансиране по Horizon Europe ще включват производство и нововъзникващи технологии, изкуствен интелект (AI), напреднали изчисления, анализ на големи данни, ключови цифрови технологии, роботика и следващото поколение интернет. В съответствие с целите на ЕС относно изменението на климата –възобновяема икономика, модерните материали и инициативите за чиста, безвъглеродна промишленост ще осигурят силна финансова подкрепа.

ЕС е в много силна позиция да играе водеща глобална роля в областта на установяването на 6G стандарти. Европа е дом на едни от най-добрите учени в света. Една трета от всички научни публикации, които подлежат на партньорска проверка, произлизат от Европа. 20% от всички глобални НИРД и 25% от всички НИРД в областта на ИКТ се извършват в Европа. Обсерваторията на ЕС за стандарти за ИКТ и Европейският институт за телекомуникационни стандарти (ETSI) участват централно във въпросите, свързани с определянето на 5G стандарти и ще бъдат ключови играчи и в процеса на установяване на 6G стандарти.

Обществените, частните, образователните и изследователските общности по света трябва да работят заедно, за да установят единни глобални 6G стандарти. Това ще намали бизнес разходите и ще запази целостта на глобалните вериги за доставки. 6G трябва да бъде разработена по природосъобразен начин – в съответствие с приоритетите на политиката на Европейския съюз в областта на изменението на климата. Необходимостта от установяване и съгласуване на глобалните единни стандарти за 6G е от първостепенно значение.

Включването на дигиталните иновации в начина, по който компаниите работят във всички вертикални индустрии, нараства с всеки изминал ден. Разединените 6G стандарти биха имали нетния ефект на увеличаване на разходите както за компаниите, така и за потребителите. Това просто не е приемливо във време, когато и Европа, и светът се ангажират с планове за икономическо възстановяване като пряка последица от Covid. Международната ангажираност и сътрудничество между частните, публичните, изследователските и образователните общности е жизненоважно, ако всички искаме да предоставим 6G, който ще работи за цялото общество.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"