fbpx

България сред осемте страни от ЕС с годишен спад на заводските цени

Спадът на производствените цени в енергийния сектор не може да компенсира годишният ръст в други сектори, поради което общо заводските цени пре април спрямо година по-рано се увеличават с 1,0% в еврозоната и с 2,3% в ЕС, сочат данните на Евростат.

В ЕС промишлените цени на производител са се увеличили с 11,3% за нетрайните потребителски стоки, със 7,0% за дълготрайните потребителски стоки, с 6,1% за капиталовите стоки и с 1,5% за междинните стоки, докато цените са намалели с 5,6% в енергийния сектор. Цените в цялата промишленост без енергетиката се повишават с 5,3%.

България (-4,7%) е сред малкото страни от съюза (само 8), които отчитат общо намаление на заводските цени на годишна база.

Най-висок годишен ръст на цените на производител на промишлена промишленост е отчетен в Унгария (+41,7%), Латвия (+22,7%) и Словакия (+18,2%). Най-голям спад се наблюдава в Ирландия (-21,4%), Гърция (-13,1%) и Белгия (-6,8%).

Спрямо предходния месец март през април производствените цени са паднали с 3,2% в еврозоната и с 2,9% в ЕС в сравнение с март 2023 г.

Отчита се понижение с 10,1% в енергийния сектор и с 0,6% за междинните стоки, докато цените се повишават с 0,2% за дълготрайните потребителски стоки и с 0,3% за нетрайните стоки потребителски стоки и с 0.4% за средства за производство. Цените общо за промишлеността без енергетиката намаляват с 0,1%.

В ЕС промишлените цени на производител са намалели с 8,9% в енергийния сектор и с 0,6% за междинните стоки, докато цените са се увеличили с 0,1% за дълготрайните потребителски стоки и с 0,4% както за капиталовите стоки, така и за нетрайните потребителски стоки. Цените общо за промишлеността без енергетиката намаляват с 0,2%.

Най-големи месечни понижения на производствените цени на промишлеността са отчетени в Белгия (-9,1%), Италия (-6,5%) и Ирландия (-6,3%), докато повишения се наблюдават в Германия (+0,3%), Дания (+0,2%) както и Гърция, Кипър, Малта и Словения (всички +0,1%).

България отново е сред страните със спад на заводските цени (-3,2).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"