Готви се нова Национална жилищна стратегия

Готви се нова Национална жилищна стратегия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проект на нова Национална жилищна стратегия.

Това стана ясно от отговор на въпрос по време на парламентарния контрол от регионалния министър Петя Аврамова.

По думите й, проектът е според световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на заложените в стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви програми.

Аврамова обяснява още, че стратегическите цели на Националната жилищна стратегия ще са ориентирани към намиране на устойчиви дългосрочни решения за жилищния сектор. Реализирането им ще бъде в компетенциите на общинските администрации.

С изпълнението на стратегията се цели да бъдат подобрени жилищните условия на уязвимите групи от населението и да бъде намален относителният дял на бездомните и на нуждаещите се от социално жилище граждани, добавя Аврамова към отговора си на депутатско питане.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"