Милиони евросредства потънали в Северозапада без ефект

Милиони евросредства потънали в Северозапада без ефект

Милионите евросредства, изплатени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ за Северозападния регион на България не са дали никакъв ефект. Това коментира на брифинг министърът на икономиката Даниела Везиева.

След направен анализ една трета от нередностите по ОПИК са открити в Северозападния регион на България. Те са 94 на брой със стойност на корекция 24 млн. лв. Най-много са свързани с провеждането на обществени поръчки и начина, по който се закупуват средства за активи.

Проверката е показала още, че част от дружествата, подпомогнати с пари от Европа, са спрели дейност след приключване на проекта. По думи на Везиева икономическата среда в Северозапада не се е подобрила, въпреки насочените там грантови средства.

Не отчитаме косвените ефекти, които търсихме в Северозападния район. Не се е подобрила нито икономическата среда, нито е намаляла вътрешната миграция“, подчертава министър Везиева. Тя допълва, че в следващите мерки, които са предвидени по новия програмен период и по Плана за възстановяване, ще се разработят допълнителни мерки за контрол, които да дават по-добра ефективност.

Най-честите нарушения са установени при фирми, които регистрират, че работят със софтуери в региона, а всъщност работещите са на други места. Други констатирани нарушения са с проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятия, закупуване и разработване на софтуери.

Към момента са заведени 2 досъдебни производства срещу некоректните фирми и са предадени на европейската прокуратура.

Общо по програмата са сключени 2 913 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 063 млрд. лв. 94 броя от общо регистрираните 333 броя нередности по ОПИК са във връзка с установени нарушения по проекти с място на изпълнение – Северозападен регион, а останалите 239 броя от нередностите са по проекти извън въпросния регион.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"